Thủ tục về gia hạn hộ chiếu, làm lại hộ chiếu cực đơn giản

Thời hạn sử dụng của hộ chiếu là một trong những vấn đề cần được chú ý. Việc quên gia hạn hay hộ chiếu hết hạn, hỏng, mất là một trong những nguyên do gây cản trở đến vấn đề đi lại của nhiều người. Cùng Hộ Chiếu Phong Linh để hiểu rõ hơn về thủ tục gia hạn hộ chiếu và cấp lại hộ chiếu hết hạn ngay!

gia hạn hộ chiếu

Gia hạn hộ chiếu

Chắc hẳn mọi người thường được nghe đến gia hạn hộ chiếu hay thủ tục gia hạn hộ chiếu. Vậy liệu có phải tất cả các loại hộ chiếu đề được gia hạn hay không? Cùng tìm hiểu nhé!

Gia hạn hộ chiếu là gì?

Gia hạn hộ chiếu là quá trình kéo dài thời hạn sử dụng của hộ chiếu khi hộ chiếu đó đã hết hạn hoặc sắp hết hạn. Việc gia hạn hộ chiếu thường được thực hiện để tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc làm hộ chiếu mới.

Loại hộ chiếu được gia hạn

Hộ chiếu ngoại giao

Hộ chiếu ngoại giao là loại hộ chiếu được cấp cho các quan chức, nhân viên ngoại giao và gia đình của họ khi đi công tác hoặc đại diện cho quốc gia tại các hoạt động quốc tế.

Hộ chiếu ngoại giao được coi là một trong những loại hộ chiếu có độ uy tín và an ninh cao nhất, do được cấp cho những người có vai trò quan trọng trong ngoại giao và đại diện cho sự chủ quyền của quốc gia nơi họ đại diện.

hộ chiếu ngoại giao

Thường thì, hộ chiếu ngoại giao có nhiều đặc quyền hơn so với các loại hộ chiếu thông thường, ví dụ như thời hạn sử dụng dài hơn, được miễn visa hoặc được ưu tiên xử lý khi làm thủ tục nhập cảnh. Tuy nhiên, quy trình và thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao thường khá phức tạp và được quản lý bởi các cơ quan chức năng nhà nước.

Hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu công vụ là loại hộ chiếu được cấp cho các nhân viên công quyền, viên chức nhà nước và cán bộ trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước khi đi công tác, điều tra hoặc thực hiện các nhiệm vụ công vụ quốc tế.

Loại hộ chiếu này được cấp để phục vụ cho các nhiệm vụ công vụ của nhân viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình đang công tác.

hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu công vụ có thời hạn sử dụng khá linh hoạt, tùy thuộc vào nhiệm vụ công vụ cụ thể của từng cá nhân hoặc tổ chức, thường là 2 năm hoặc hơn. Tuy nhiên, việc cấp hộ chiếu công vụ cũng phải tuân theo những quy định và thủ tục nghiêm ngặt của cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tục gia hạn

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm và có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm. Cùng tìm hiểu về thủ tục gia hạn nhé!

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ở trong nước

 • Người đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo quy định tại Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền.
 • Giấy tờ liên quan đến đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu bao gồm:
  • Quyết định cử hoặc văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp.
  • Văn bản đồng ý của cơ quan, người có thẩm quyền cử người ra nước ngoài đối với đối tượng quy định và quyết định, văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao đối với đối tượng quy định.
  • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp lần gần nhất; trường hợp hộ chiếu bị mất phải có thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp của người được cấp hộ chiếu.
  • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị sử dụng dưới 12 tháng đối với trường hợp đề nghị gia hạn hộ chiếu.
  • Bản chụp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và xuất trình bản chính để đối chiếu.
  • Bản chụp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với trường hợp chưa đủ 18 tuổi quy định và xuất trình bản chính để đối chiếu.
  • Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đối với trường hợp người đại diện nộp thay; người đại diện nộp thay phải xuất trình giấy tờ tùy thân.
 • Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện cấp, gia hạn hộ chiếu, cấp công hàm hỗ trợ xin thị thực và trả kết quả; trường hợp chưa cấp, gia hạn hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do.
 • Người đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

thủ tục gia hạn hộ chiếu

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ở nước ngoài

 • Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây:
  • Người có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bị mất, hỏng, hết trang hoặc hết thời hạn sử dụng trong thời gian công tác ở nước ngoài.
  • Người đang là thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có thay đổi về chức vụ.
  • Người đang ở nước ngoài được bổ nhiệm làm thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.
  • Vợ, chồng, con chưa đủ 18 tuổi đang ở nước ngoài đi thăm, đi theo, con mới sinh ở nước ngoài của thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.
  • Người đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo quy định tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 • Giấy tờ liên quan đến việc cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài được quy định như sau:
  • Quyết định cử hoặc văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp đối với trường hợp quy định; trường hợp con mới sinh ở nước ngoài thì phải có bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.
  • Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc bổ nhiệm chức vụ hoặc thay đổi vị trí công tác đối với trường hợp quy định.
  • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị sử dụng dưới 12 tháng đối với trường hợp đề nghị gia hạn hộ chiếu.
  • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp lần gần nhất; trường hợp hộ chiếu bị mất phải có đơn báo với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 • Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, gia hạn hộ chiếu, cấp công hàm hỗ trợ xin thị thực và trả kết quả.
 • Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, phải kéo dài thời gian để xác minh hoặc chưa gia hạn thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Làm lại hộ chiếu hết hạn

Làm lại hộ chiếu là gì?

“Làm lại hộ chiếu” hay còn gọi là “cấp lại hộ chiếu” là quá trình làm lại hộ chiếu hết hạn hoặc bị hư hỏng. Việc làm lại hộ chiếu được thực hiện khi cần phải du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài và hộ chiếu cũ đã hết hạn hoặc bị mất, đánh mất hoặc bị hư hỏng.

Với hộ chiếu phổ thông thì việc gia hạn là không thể mà trước khi hết hạn hộ chiếu bạn phải tiến hành làm lại hộ chiếu để có hộ chiếu kịp thời đúng lịch trình.

Hộ chiếu phổ thông

Hộ chiếu phổ thông là loại hộ chiếu thông thường, còn được gọi là hộ chiếu thường, là loại hộ chiếu phổ biến nhất và thường được cấp cho công dân thông thường để đi lại giữa các quốc gia. Hộ chiếu phổ thông có màu xanh đậm và bìa cứng, thời hạn sử dụng từ 10 năm cho người lớn và 5 năm cho trẻ em dưới 14 tuổi.

hộ chiếu phổ thông

Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để nhập cảnh, xuất cảnh và tham gia các chuyến du lịch, công tác, học tập, kinh doanh, hoặc để thăm người thân ở nước ngoài.

Thủ tục cấp lại hộ chiếu hết hạn

Theo Điều 15, Điều 16 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 cho biết:

Hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu ở trong nước

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.
 • Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định.
 • Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất.
 • Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu ở nước ngoài

 • Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung, giấy tờ liên quan theo thủ tục cấp lại hộ chiếu ở trong nước và xuất trình hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Thủ tục cấp lại hộ chiếu hết hạn

Cấp lại hộ chiếu hết hạn là thủ tục để thay thế hộ chiếu cũ bằng một hộ chiếu mới khi hộ chiếu phổ thông đã hết hạn hoặc sắp hết hạn. Sau đây là các bước thực hiện thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn:

 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết: Người đăng ký sẽ cần chuẩn bị hộ chiếu cũ, giấy tờ tùy thân có hình ảnh, và các giấy tờ khác nếu được yêu cầu. Ngoài ra, người đăng ký cần điền vào một biểu mẫu đăng ký và thanh toán phí đăng ký.
 • Đăng ký thủ tục: Người đăng ký cần đến đại lý cấp hộ chiếu hoặc đại sứ quán để đăng ký thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn. Thủ tục đăng ký có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại các địa điểm đăng ký.
 • Nộp hồ sơ: Sau khi hoàn tất đăng ký, người đăng ký sẽ nộp hồ sơ và các tài liệu cần thiết tại đại lý cấp hộ chiếu hoặc đại sứ quán.
 • Xử lý thủ tục: Thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn sẽ được xử lý bởi cơ quan cấp hộ chiếu. Thời gian xử lý thủ tục có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm cấp hộ chiếu và quốc gia.
 • Nhận hộ chiếu mới: Sau khi thủ tục được hoàn tất, người đăng ký sẽ nhận được một hộ chiếu mới có cùng thông tin như hộ chiếu cũ. Thời gian nhận hộ chiếu mới cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm cấp hộ chiếu và quốc gia.

Lời kết

Trên đây là thông tin về thủ tục gia hạn hộ chiếu và cấp lại hộ chiếu. Việc giữ gìn và quản lý hộ chiếu là rất quan trọng, đồng thời việc nắm rõ quy trình và thực hiện đúng thủ tục sẽ giúp bạn tránh những phiền toái không đáng có. Hy vọng thông tin trong bài sẽ hữu ích cho bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về hộ chiếu, liên hệ Hộ Chiếu Phong Linh để được tư vấn bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *